Liên hệ

Địa chỉ: Thôn Nà Pha, Xã Đồng Lạc, Huyện Chợ Đồn, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Đỗ Thị Nhài – Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: CQ: 02813.841.013 – DĐ: 01683.994.063

 Email:c1donglac.pgdchodon@backan.edu.vn